×
×

0

0

การรับประกัน


การรับประกันคุณภาพกระเป๋าเดินทาง

หากสินค้ามีการชำรุด หรือทางบริษัทจัดส่งให้ไม่ถูกต้องตามรุ่น สีหรือขนาดตามที่ลูกค้าสั่ง สามารถนำมาเปลี่ยนใบใหม่ได้ภายใน 7 วัน หลังจากรับสินค้า โดยสินค้าต้องยังไม่ผ่านการใช้งาน ทางบริษัทรับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยทางบริษัทจะไม่คิดค่าบริการในการซ่อมและค่าอะไหล่ ลูกค้าสามารถนำกระเป๋ามาส่งซ่อมได้ด้วยตนเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง กรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ลูกค้าจะต้องออกค่าใช้จ่ายด้านขนส่งทั้งไปและกลับ ทางบริษัทจะประเมินสภาพสินค้าว่าสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ ถ้าสามารถซ่อมแซมได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ทางบริษัทจะทำการซ่อมแซมทันที บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายของสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การเหวี่ยง การกระแทก หรือความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของทางสนามบิน หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยขีดข่วน ทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งาน หรือลูกค้างัดแงะกุญแจที่ลูกค้าหลงลืมรหัสที่ตั้งไว้ หลังจากหมดรับประกัน ลูกค้าสามารถนำกระเป๋ามาซ่อมแซมได้ แต่จะมีค่าใช้จ่าย

×

ติดต่อ