null

0

GET TO KNOW US!
เราเป็นบริษัทผู้ผลิตกระเป๋าหลากชนิดด้วยเทคโนโลยีและการคิดค้นวิธีการผลิตของเราเองให้กับบริษัทชั้นนำและแบรนด์กระเป๋าและกีฬาทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 30 ปี ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตกระเป๋าเดินทางกว่า 36,000ใบ และกระเป๋าชนิดอื่นกว่า 300,000 ใบต่อเดือน บนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร และคนงานกว่า 700 คน

นวัตกรรมในปัจจุบันเราสามารถผลิตกระเป๋าเดินทางที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าแบรนด์ดังทั่วโลก ในวันนี้เราพร้อมที่จะสร้าง PEGASUS แบรนด์สินค้าของคนไทยในราคาที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และแบกรับต้นทุนที่ไม่เป็นธรรมจากกำไรของโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ ค่าขนส่ง ภาษีนำเข้า กำไรของพ่อค้าคนกลาง และค่าใช้ในการวางขายสินค้าตามห้างดัง เราผลิตและขายตรงถึงผู้บริโภค นี่คือเหตุผลว่าทำไมราคาของเราถูกกว่าทุกแบรนด์ที่วางขายในประเทศ

ต้องการติดต่อเรา?